فرم ارتباطی

ارسال نظرات، انتقادات و شکایات
آدرس تکنو صاف

آدرس :

یزد – بلوار شهید دشتی – کوچه ۷ – طبقه فوقانی صافکاری پنجه طلا شماره تماس تکنو صاف

شماره تماس:

۰۳۵-۹۱۰۹۱۰۰۹ 013-email

ایمیل:

info@mpttools.ir